ข่าวสารและกิจกรรม
บ้านปาริสรณ์ บ้านที่ให้..มากกว่า..ที่คุณคิด

กิจกรรมฝึกใจใกล้ธรรมะ ครั้งที่ 6

เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และวันเข้าพรรษา ถือเป็นวันดีดี ทางโครงการบ้านปาริสรณ์จึงจัดกิจกรรม “ฝึกใจใกล้ธรรมะ” ครั้งที่ 6 ขึ้น บรรยายธรรมโดย “พระอาจารย์ ปูฉาน” จากวัดวังหินในหัวข้อ การทำงานในแนวดิ่ง ใส่ใจรายละเอียดในทุกๆอย่างที่ทำ พร้อมถวายเทียนพรรษาให้กับวัดวังหิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่วัดต่อไป สิ่งที่พระอาจารย์ได้บรรยายนั้น ทางโครงการบ้านปาริสรณ์และพนักงานทุกท่าน จะขอนำไปปฏิบัติและ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยยกตัวอย่างเช่น การที่เราทำสิ่งใดโดยไม่ละเอียดลงลึกนั้น จะส่งผลให้ผลงานออกมาครึ่งๆ กลางๆ ไม่ดีเท่าที่ควร ทางโครงการจะนำธรรมะเข้ามาสอดแทรกควบคู่กับการทำงาน จึงทำให้พนักงานพร้อมดูแลและให้บริการกับลูกค้าทุกท่านด้วยความยินดีและเต็มใจเสมอ     หวังว่าทุกท่านจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ ขอเชิญเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ กับทางโครงการที่จะจัดขึ้น ครั้งต่อไปในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นะครับ ”แล้วธรรมะ จะสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับใจเรา”