ข่าวสารและกิจกรรม
บ้านปาริสรณ์ บ้านที่ให้..มากกว่า..ที่คุณคิด

วันตรุษจีน

เนื่องในวันตรุษจีน โครงการบ้านปาริสรณ์
ก็ขออวยพรให้ทุกท่านร่ำรวย ๆ สุขภาพแข็งแรง
คิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะ "ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้" ค่ะ